جنبش توليد علم و نظريه پردازي

جنبش توليد علم و نظريه پردازي


نویسنده: رضا غلامی


ناشر: مركز مطالعات و انتشارات آفتاب توسعه


طراح جلد: بيژن صيفوري


چاپ اول: پاییز 1384، 500 نسخه


قیمت: 1800 تومان


شابک: 9-06-7867-964

https://r-gholami.ir/?p=1626