زنجیره حیاتی نظام مردم سالاری دینی

چکیده مردم سالاری دینی، مهم ترین نظریه یا دکترین پایه و مادر در اسلام سیاسی معاصر محسوب می شود که با پیروزی انقلاب اسلامی و شکل گیری نظام جمهوری اسلامی تدریجاً شکل گرفته و در مسیر تکامل قرار گرفته است. مردم سالاری دینی در شرایطی وارد صحنه سیاسی جامعه اسلامی…

نگاهی بر دوگانگی اندیشه توسعه و پیشرفت در عهد قاجار

رضا غلامی دانش آموخته حوزه علمیه قم و اشتعال به دکترای علوم سیاسی مجموعه مقالات همایش ملی اقتصاد مقاومتی پیوند سیاست فرهنگ و اقتصاد / جلد  اول صفحه 377 / انتشارات موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران 1395 چکیده مسأله توسعه و پیشرفت در ایران با طرح پرسش از عقب ماندگی…

معنا، مبنا و پیشینة طبقه‌بندی علوم در تمدن اسلامی و ایده‌ای برای دست‌یابی به طبقه‌بندی جدید علوم سیاسی

حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضا غلامی منتشر شده در فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی/ سال دوم شماره 2، شماره پیاپی 3، تابستان 1395 چکیده این مقاله به‌منظور پاسخ به یک سؤال اصلی و سه سؤال فرعی شکل گرفته است. سؤال اصلی عبارت است از اینکه چگونه می‌توان بر اساس…

درنگی در دو راهه ی اسلام و غرب در اندیشه پیشرفت

رضا غلامی چکیده: لازمه درک تمایزات موجود میان اندیشه پیشرفت در اسلام و غرب، بررسی سیر تاریخی دو تمدن اسلام و غرب در اعصار گوناگون، ارتباطات ایندو و همچنین فهم فراز و فرودهای هر یک می باشد. واقعیت این است که تمدن غرب از رنسانس به بعد، با حاکم کردن…

بررسی رویکردهای پنجگانه در مواجهه با علم و فناوری

رضا غلامی چکیده : این مقاله از دو بخش عمده تشکیل شده است : بخش اول، تبیین 4 رویکرد موجود درباره علم در میان مسلمانان و شعب گوناگون هر یک از رویکردهای مزبور به همراه با نقد مختصر هر یک از آنها، و بخش دوم، تبیین رویکرد پنجم به مثابه…

بررسی امکان شکل گیری تمدن نوین اسلامی با محوریت ایران

رضا غلامی[1] چکیده : تمدن ها برای شکل گیری از یک سری شرایط عمومی تبعیت می کنند و تمدن نوین اسلامی نیز چاره ای جز تحقق شرایط مزبور ندارد. علاوه بر این، اکثر تمدن ها در بدو امر دارای یک محور و میدان کانونی هستند که در تولد و شکوفایی…

عبرتهای انحطاط؛ درآمدی بر مبنا و معنای شکل گیری تمدن نوین اسلامی

مفهوم تمدن نوین اسلامی برای صفت «نوین» می‌توان وجوه معنایی متعددی را در نظر گرفت؛ یکی از این وجوه، می‌تواند ناظر بر بعد نظری تمدن اسلامی باشد. از این منظر، چنان تغییراتی در فکر و فرهنگ اسلامی رخ داده است که باید بین فکر و فرهنگ اسلامی شکل‌دهنده تمدن یا…

درآمدی بر معنا و مبنای تمدن نوین اسلامی

رضا غلامی چکیده : مقاله حاضر با یادآوری اهمیت موضوع شکل گیری تمدن تازه در دنیای اسلام، ضمن ارائه مفهومی روشن از تمدن نوین اسلامی، تفاوت و نسبت آن با تمدن های اسلامیِ قبلی، و همچنین نحوه مزج و رشد آن در دنیای اسلام، سئوالات مهمی را حول موضوع تمدن…