دين و دنياي متجدد

دين و دنياي متجدد


نویسنده: رضا غلامی


ناشر: مركز مطالعات و انتشارات آفتاب توسعه


طراح جلد: بيژن صيفوري


چاپ اول: 1383، 500 نسخه


قیمت: 2200 تومان


شابک: 4-03-7867-964

https://r-gholami.ir/?p=1629