معنا و مبنای علوم انسانی اسلامی

معنا و مبنای علوم انسانی اسلامی


درس گفتارها، سخنرانی ها، گفت و گوها و یادداشت هایی از رضا غلامی


ناشر: انتشارات آفتاب توسعه


طراح جلد: یوسف بهرخ


تعداد صفحات: 416 صفحه


چاپ اول: تابستان 1397، 500 نسخه


قیمت: 25000 تومان


شابک: 0-61-7867-964-978

https://r-gholami.ir/?p=2025