تأملاتی درباره اسلام و پیشرفت

 

تأملاتی درباره اسلام و پیشرفت


نویسنده: رضا غلامی


ناشر: انتشارات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع)


طراح جلد: پوروهاب


چاپ اول: پاییز 95، 2000 نسخه


قیمت: 12000 تومان


شابک: 5-69-7850-600-978


https://r-gholami.ir/?p=1504