واقع‌بینی در باب رابطه ایران و روسیه

سخنان صوتی دکتر رضا غلامی در موضوع روابط ایران و روسیه و نحوه تامین منافع حداکثری ج.ا.ا در روابط با روسیه، مسکو، ۷ مردادماه ۱۴۰۲

 

 

https://r-gholami.ir/?p=3282