نگرشی نو به نظام عقلانیت سیاسی اسلامی

نگرشی نو به نظام عقلانیت سیاسی اسلامی


ناشر: انتشارات مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا


طراح جلد: مهناز شاه علیزاده، صفحه آرایی: اعظم یزدلی


تعداد صفحات: 136صفحه


چاپ اول: زمستان 1401


قیمت: 40000تومان


شابک: 7-6-92921-622-978

https://r-gholami.ir/?p=3003