خدای سروش؛ عشق بازی و پرستش!

اخیراً آقای عبدالکریم‌ سروش به‌ مناسبت ویروس کرونا مطالب عجیبی را در باب توسل به اهل بیت (ع) و ربوبیت خدای متعال و غیره بیان‌کرده و اندیشمند گرامی جناب آقای دکتر محمد‌‌ رضایی در خبرگزاری مهر مانند گذشته پاسخ محققانه ای به او داده است که نظر علاقمندان را به آن‌ پاسخ جلب می‌کنم. من قصد ندارم نکات ارزشمند دکتر محمد رضاییِ عزیز را تکرار کنم. به ویژه درباره نقش اهل بیت (ع) دوستان را به مطالعه مجموعه ” ادب فنای مقربان” اثر گرانسنگ استاد بزرگوارم علامه جوادی آملی حفظه الله تعالی که در شرح زیارت جامعه کبیره تالیف شده است دعوت می کنم؛ لکن لازم‌ می دانم چهار نکته درباره مطالب آقای سروش بیان نمایم :
نکته اول اینکه آقای سروش در‌گذشته تلاش می‌کرد به ظاهر هم که شده است، حداقل های ضوابط علمی را در طرح‌ مباحث خود رعایت کند اما‌ ظاهراً آب و هوای آمریکا (!) موجب شده که بیش از پیش با زیرپا گذاشتن اصول و ضوابط علمی‌ به یاوه بافی و طرح‌ مباحثی حتی بر خلاف دیدگاه های گذشته خود رو بیاورد.
نکته دوم‌ اینکه، آقای سروش، مقام‌ مواجهه با خدای متعال را‌ صرفاً مقام عشق بازی و پرستش معرفی کرده است. البته از تفکرات پروتستانتیسمی او، تقلیل و محدودسازی دین به ایمان و تجربه دینیِ نسبیِ فردی امری دور از انتظار نیست اما معلوم‌ نیست عشق بازی و پرستش با خدای بی خاصیت سروش که نه قدرت و احاطه ای بر عالم دارد‌، نه اعمال قدرت می کند، نه عنایتی به بندگان‌ خود دارد، و نه به حوائج آنها پاسخی می دهد چه نوع عشق بازی و پرستشی است و‌ کدامیک از عرفا در طول تاریخ با چنین خدایی عشق بازی کرده اند؟! نکته سوم‌ اینکه، طی ده سال گذشته روز به روز مدعیان تفکر در جبهه مقابل انقلاب اسلامی، با خبرگویان و فحاشان شبکه هایی چون bbc و غیره یکی شده اند بطوریکه در شنیدن سخنان یا مطالعه نوشته های آنها کمتر تفاوتی بین منطق و ادبیات مبتذل آن شبکه ها و این مدعیان اندیشه و تفکر می توان یافت‌. چهارم اینکه، حرف زدن در چهاردیواری و پخش کردن در بوق های رنگارنگ هنری نیست، هنر این است که آقای سروش و امثال او با پایان دادن به فرار همیشگی از نقد و مناظره، و نیز برخورد ایدئولوژیک و مستبدانه با ساحت معرفت، این سخنان را در حضور اهل فکر و اندیشه بیان کرده و شجاعت شنیدن جواب آنها را هم داشته باشند.

رضا غلامی
۲۵ فروردین ۹۹

____________________________

منبع: صفحه اینستاگرام دکتر غلامی

https://r-gholami.ir/?p=2395