حمایت BBC از بعضی کاندیداها مایه خجالت است

حجت الاسلام والمسلمین رضا غلامی، رییس مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا در گفتگو با فارس تاکید کرد، حضور باشکوه مردم فهیم ایران در انتخابات آتی ضمن تقویت وحدت و انسجام ملی، زمینه حرکت پرشتاب ملت ایران به سمت قله ها را فراهم خواهد کرد. غلامی افزود: دشمنان ملت ایران، از انتخاب افراد دلسوز، مردمی و معتقد به آرمان های مترقی ملت ایران به شدت نگران هستند لذا بر خلاف عقلانیت سیاسی علناً وارد میدان انتخابات شده و به خیال امکان پهن کردن سفره وطن فروشی در ایران، مبادرت به لیست انتخاباتی کرده اند. رییس مرکز پژوهش های صدرا ضمن انتقاد به تداوم سکوت بعضی از کسانی که نامشان در لیست انتخاباتی BBC ذکر شده تاکید کرد، عدم واکنش مناسب و سریع این افراد به حرکت مذبوحانه BBC و عدم اعلام برائت از این حرکت توسط بعضی از آنان، مایه خجالت است. غلامی در این زمینه ادامه داد، البته مردم ایران هوشمند تر از این هستند که بعد از مشاهده 37 سال توطئه و جنایت دشمنان به حرکت آنها توجهی داشته باشند بلکه بر عکس، مردم ایران مانند همیشه در نقطه مقابل خواست دشمن عمل خواهد کرد. غلامی تاکید کرد، بعضی مصرانه به دنبال تکرار واقعه نهضت مشروطه و پهن کردن بساط انگلیسی در ایران هستند، این در حالی است که همین خیانت ها موجب شد تا نهضت مشروطه به ضد خود یعنی به استبداد و خودکامگی منتهی شود. حجت الاسلام غلامی ادامه داد، ما از فتنه 88 به بعد شاهد فعالیت اقلیتی هستیم که ضمن تعامل با دشمن و خنجر زدن به قلب مردم، به دنبال گرفتن استقلال و آزادی از ملت ایران و لگد مال کردن عزت ملی هستند، هرچند به لطف الهی مردم ما هوشیار هستند و با ذهنیت روشنی که از یک قرن و نیم جنایت انگلیسی ها و مزدورانشان علیه خود دارند، زمینه نفوذ آنها و عواملشان در ایران را خواهند بست.

_____________________________________________

منبع: خبرگزاری فارس/ گروه فرهنگی/ حوزه آئین و اندیشه /94/12/02 - 09:51 | شماره: 13941202000181

https://r-gholami.ir/?p=1090