جستارهایی در باب تمدن نوین اسلامی

جستارهایی در باب تمدن نوین اسلامی


ناشر: انتشارات مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی


طراح جلد: محمدباقر جاوید، صفحه آرایی: علی قربی


تعداد صفحات: 600 صفحه


چاپ اول: زمستان 1401


قیمت: 270000 تومان


شابک: 8-149-226-622-978

https://r-gholami.ir/?p=3444