بازخوانی كتاب طرح كلی انديشه اسلامی در قرآن، جلسه چهارم/ فرايند رشد ايمان

در اين جلسه، استاد غلامی ابتدا ضمن اشاره به سطوح گوناگون ايمان اسلامی، اشاراتی درباره راه های رشد ايمان در انسان دارند؛ سپس وارد تكميل بحث جلسه قبل شده و نسبت ايمان و عمل را تشريح مي كند. در ادامه، بحث ايشان بر روی آثار ايمان و نويدهای قرآن به مؤمنان راستين متمركز می شود. در پايان اين جلسه، حجت الاسلام غلامی يكي از مهم ترين نويدهای قرآن به مؤمنان حقيقی را نعمت حكومت اسلامی توصيف نموده و بقاء حكومت اسلامی را نيز در گرو حفظ ايمان آگاهانه و تعهدزا معرفی می كند.

برای دانلود فایل صوتی اینجا را کلیک کنید.

https://r-gholami.ir/?p=410