عدالت طلبی باید توام با هوشیاری باشد/ باید برای تحقق عدالت فریاد کشید

گفتگوی رضا غلامی با فکرت نت ( fekratnet ) در موضوع عدالت طلبی، ۱۳ خرداد ۹۹ س. آقای دکتر اگر در مقدمه یک جریان شناسی مختصر از گرو‌ه‌های عدالت خواه داشته باشید ممنون میشم. ج. به نظر می رسد گروههای عدالت خواه در فضای دانشجویی را بتوان به چهار دسته…