واکاوی نظریه عدالت در تفکر اسلامی

واکاوی نظریه عدالت در تفکر اسلامی ناشر: انتشارات آفتاب توسعه طراح جلد: یوسف بهرخ تعداد صفحات: 268صفحه چاپ اول: بهار 1400 قیمت: 49000تومان شابک: 4-89-7867-964-978