چند نکته حیاتی در ایام مقارن با انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری!

من قبلا نیز گفته ام که یک فرد سیاسی به معنای خطی و‌ جناحی نیستم و‌ در هیچ حزب و دسته سیاسی قرار ندارم؛ با این حال، به عنوان یک استاد دانشگاه، لایه های رویین و زیرین جامعه ایران را همواره رصد می کنم و درباره شرایط کشور تحلیل علمی…