پرونده : خطر ظهور نوفرقانیسم

خطر ظهور نوفرقانیسم/ ۹۵/۰۳/۱۵ |سخنرانی در دانشگاه امام صادق (ع)
تبعات افشای نوفرقانیسم/ ۹۵/۰۳/۲۲ |گفتگو با جهان نیوز
شرحی نو بر نوفرقانیسم/ ۹۵/۰۳/۲۹ |گفتگو با هفته نامه صدا
نوفرقانیسم، برداشتن ماسک از صورت جماعت انحرافی/ ۹۵/۰۴/۲۷ |گفتگو با خبرگزاری دانا
نوفرقانیسم؛ احمدی نژاد و بازی در میدان پارادوکس ها/ ۹۵/۰۸/۰۲ |گفتگوی منتشر نشده