نسبت ارزش های اجتماعی با فناوری های نو

متن کامل سخنرانی دکتر رضا غلامی، رئیس پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی در همایش تکنولوژی و فرهنگ در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 16 دی ماه 1402

 

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام عرض می کنم خدمت اساتید و دانش پژوهان ارجمند و از ابتکار پژوهشکده تاریخ و فلسفه علم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برای برگزاری این همایش مهم و از فرصتی که به بنده اختصاص دادید، نهایت تشکر را دارم. همانطورکه می دانید، موضوع سخن من، «نسبت ارزش های اجتماعی با فناوری های نو» می باشد. بنا دارم عراض خودم در این زمیته را در دو فصل خدمتتان تقدیم می کنم.

قبل از ورود به بحث، باید از باب مقدمه عرض کنم که ارزش‌های اجتماعی، اصول و معیارهایی هستند که افراد و گروه‌های اجتماعی برای شکل دادن به ماهیت نظم اجتماعی و تعریف آنچه قابل قبول، مطلوب و مهم است، از بطن جهان‌نگری خود استخراج و آنها را ساماندهی و مورد استفاده قرار می دهند. واژه هنجارهای اجتماعی نیز در سخنان من تکرار خواهد شد. هنجارهای اجتماعی استانداردهای مشترک رفتار قابل قبول گروه های اجتماعی هستند که هرچند با جهان‌نگری گروه ها و اعضای جامعه منافاتی ندارد اما در همه عرصه ها، لزوماً جنبه ارزشی بسیار پررنگی ندارند.

فصل اول: فلسفه فتاوری و مسأله جامعه و فرهنگ

الف. فلسفه فناوری

جنس این بحث، فلسفی است و ما وارد قلمرو فلسفه فناوری شده‌ایم. فلسفه فناوری، ساحتی است که به صورت، آزاد، کلی، از بیرون و با فاصله از پدیده، و البته با اتکاء به روش های عقلی و نه تجربی، به بررسی ماهیت فناوری، هستی شناسی فناوری، خواص ذاتی فناوری، همچنین ارتباط و آثار عمیق اجتماعی فناوری می‌پردازد. در واقع، مباحثی از جایگاه فناوری در عالم و نسبت آن با نظام خلقت تا اخلاق فناوری، از بررسی کلان رابطه علم و فناوری تا روابط انسان و فناوری و مسائل بنیادی رابطه فناوری با جامعه، فرهنگ، سیاست و حتی اقتصاد، همگی در قلمرو فلسفه فناوری قرار می گیرند.

ب. تاثیر جهان نگری بر فناوری

نمی توان تردید داشت که جهان نگری، به طور قابل توجهی بر خلق فناوری اثرگذار است. طرز تلقی انسان از هستی و از نسبت انسان با هستی و باورها و عقایدی که از این طریق شکل می‌گیرد، خواسته یا ناخواسته و در سطوحی عمیق، در شکل گیری فناوری ها موثرند. برای مثال، از گذشته رابطه دین و فناوری موضوع مطالعه بوده و هنوز هم هست.

ج. تأثیر فناوری بر جهان نگری

پرسش دیگر و بسیار مهمی که اینجا شکل می گیرد این است که آیا متقابلاً فناوری نیز بر روی جهان نگری انسان تأثیرگذار است؟ پاسخ خیلی از محققان به این پرسش مثبت است. هایدگر که تأملات کم نظیری بر روی فناوری داشته و نمی توان او را در فلسفه فناوری نادیده گرفت، معتقد است که «فناوری فقط یک ابزار نیست، بلکه راهی برای آشکارسازی و درک جهان است.» در حقیقت، فناوری ها، جهان نگری انسان را به شیوه های پیچیده دگرگون کرده اند. این دگرگونی، نخست، از طریق کمک منحصربفرد به علم برای بالا بردن سطح، عمق و دقت مطالعه جهان و انسان، دوم، از طریق افزایش بی سابقه دسترسی ما به جهان و مشاهده جامع و منسجم واقعیت های مسلط و متغیر بر جهان و سوم، از طریق تغییر موقعیت انسان در جهان و سبک زندگی تازه ای است که فناوری ها با هدف رفاه و قدرت بیشتر بوجود آوده اند، حاصل شده است. در این زمینه نیز هایدگر بیان زیبایی دارد که بیان آن خالی از فایده نیست. او می گوید : جهت گیری ما به سمت فناوری بسیار مهم است، زیرا رابطه ما با جهان و درک ما از آن را شکل می دهد. البته هایدگر ما را تشویق می‌کند که مفروضات خود را درباره فناوری زیر سوال ببریم و از این طریق، به دنبال راهی عمیق‌تر و قدرتمندتر برای درک جهان و جایگاه خود در آن باشیم.

د. آیا جهان نگری ها ذات فناوری ها را کاملاً تغییر می دهد؟

این پرسش که آیا وقتی جهان‌نگری مدرن بود، مولفه های جهان نگری مدرن کاملاً فناوری ها را در درون خود می بلعد و هضم می کنند یا نه؟ یکی از پرسش های قدیمی خصوصاً در کشور ما که یک کشور عمدتاً سنتی است، محسوب می شود. در واقع، بحث بر سر این است که آیا وقتی فناوری های جدید را مولود مدرنیته دانستیم، می توان از فناوری در جهان سنت استفاده کرد یا خیر، فناوری های مدرن، نه تنها با جهان سنت سازگاری ندارند بلکه بر ضد جهان سنت عمل می کنند؟

برای پاسخ به این سئوال، ابتدا باید گفت : از آنجا که از نظر اینجانب، انسانها صاحب فطرت الهی و تعالی‌خواه هستند، و از آنجا که فناوری ها مخلوق انسانها هستند، جهان بینی مدرن با وجود تاثیراتی که بر انسان مدرن و به تبع آن، فناوری های مدرن گذاشته است، اما این تاثیرات نه لزوماً الحادی است، و نه بدون‌گرایش به فضائل انسانی است. بنابراین، فناوری‌های مدرنی که اراده الحادی یا اراده شرّ در آن نیست، عموما برای دنیای سنت مثلاً جامعه اسلامی با تصرف و در مواردی بدون هرگونه تصرف، قابل بهره‌برداری است. البته من می دانم که بعضی ناقد فطرت هستند اما من وجود فطرت به معنایی که قرآن مطرح می کند را از جهت عقلی قابل دفاع می دانم.

در این زمینه مباحث دقیقی و مناقشه برانگیز زیاد است. مثلاً هایدگر ادعا می کند که جوهر فناوری، انگیزه ای انسانی برای قرار دادن جهان “در جعبه ها” و کنترل تجربیات است. او می گوید : این انگیزه برای تقویت و کنترل جهان همان چیزی است که باعث توسعه فناوری مدرن می شود.

من این مطلب هایدگر را تا حدی و نه کاملاً قبول دارم. در واقع، فناوری به ویژه فناوری های تو که عمدتاً فناوری های نرم از جنس فناوری های اطلاعاتی، ارتباطاتی و یا هوش مصنوعی و امثال این ها محسوب می شوند، به صورت نسبی چند خاصیت اصلی در اغلب آنها نهفته است :

یک. به رفاه و قدرت انسان سرعت و شتاب بی نظیری داده اند و در این مسیر خیلی از دارایی های ارزشمند انسانی را تباه کرده اند. ( البته برخی از دارایی های انسان و جامعه انسانی را نیز ارتقاء داده اند. )

دو. رویکرد اینجهانی را کم و بیش در بخشی مهمی از انسان ها تقویت کرده اند.

سه. در رقابت میان اخلاق و نفع و سود، اغلب سود و نفع بر اخلاق غلبه می کند.

چهار. رویکردهای فایده گرایانه و عمل گرایانه، عملاً بخشی از فناوری ها را به سمت یک غول غیرقابل کنترل پیش برده اند که خود نیز از مدیریت همه آن عاجزند. ( البته بخشی از فناوری ها و نه همه )

با این حال، به نظر می رسد مشکل اصلی هایدگر درباره فناوری، مطلق گویی و بدبینی مفرط آن به فناوری است و نادیده گرفتن ذات یا فطرت الهی و تعالی خواه انسان است که می تواند از بخشی از این فناوری ها به نفع بسط و تعمیق انسانیت و فضائل انسانی کمک کند یا حتی در بزنگاه ها جلوی برخی از سوء استفاده های وسیع از فناوری ها را بگیرد. البته از هایدگر که یکی از بانیان اگزیستانسیالیسم است انتظاری برای قبول فطرت که قبول سطحی از ذات گرایی است وجود ندارد اما به هر حال این نقدها به او قابل تأمل است.

اجازه بدهید کمی با تمرکز بر روی انواع فناوری ها، بیشتر توضیح دهم : بخش مهمی از فناوری ها خنثی محسوب می شوند. یعنی خالق آن فناوری به طور آگاهانه و عمداً بنای بر دخالت دادن جهان نگری خود و به تبع آن، ارزش ها و هنجاریهای مورد نظر خود را در کارکردهای آن فناوری نداشته است. با این حال، روشن است که فناوری های خنثی این قابلیت را نیز دارند که خارج از اراده خالق آن مورد سوء استفاده قرار بگیرند. هایدگر تاکید دارد که فناوری فراتر از کنترل انسان توسعه می یابد، به این معنی که ما نمی توانیم پیامدهای آن یا رابطه خود را با آن لزوماً پیش بینی کنیم. من این سخن هایدگر را فی الجمله قابل قبول قلمداد می کنم اما سرایت دادن این واقعیت به همه جهان فناوری را منطقی تلقی نمی کنم.

با این وجود، می توان فناوری هایی را شناسایی کرد که خالق آنها با در نظر گرفتن قواعدی سرسختانه، راه سوء استفاده از آنها تا حدی محدود کرده است. با این ‌ملاحظه که امکان بستن مطلق راه سوء از استفاده از یک فناوری نیز امکان‌پذیر نیست.

با همه این ها می توان در میان فناوری ها، فناوری هایی را پیدا کرد که از ابتدا کاملاً جهت دار خلق شده اند. یعنی آن دسته از فناوری هایی که نه تنها مبتنی بر ارزش های خاصی بوجود آمده اند، بلکه اشاعه دهنده یا تحقق بخش ارزش های خاصی هم هستند. مشکل اصلی جهان سنت با این فناوری هاست که تأثیرات منفی آن در جهان سنت قابل خنثی کردن نیست و یا تصرف در آنها ناممکن است. این فناوری ها، همان فناوری هایی است که کانّه اگر چیزی به عنوان شبه ذات برای آنها قائل باشیم، ذات آنها با کارکردهای خاص پیوند خورده است.

د. رابطه دو سویه جامعه و فرهنگ و فناوری

تاثیر جهان نگری بر خلق فناوری و برعکس، تأثیر فناوری بر شکل گیری جهان نگری، به حدّی است که احتمالاً می توان گفت تأثیر فناوری بر جامعه و به تبع آن، بر فرهنگ، تأثیری دو سویه است، چراکه از یک سو، باورها و عقاید و میوه آنها یعنی ارزش ها بر روی فناوری و کارکردهای آن موثرند و از طرف دیگر، خود فناوری مولّد در شکل گیری باورها، عقاید و به تبع آنها، ارزش‌ها و هنجارهای یک جامعه نقش بسیار مهمی دارند. با این وصف، مباحث فلسفه فناوری و به ویژه دقت نظر به رابطه دو سویه فناوری یا جامعه و فرهنگ، از اهمیت فراوانی برخوردار است و برای مواجهه با فناوری نمی توان از این بحث ها به راحتی عبور کرد.

فصل دوم. چگونه فناوری هنجارها و ارزش های اجتماعی را تغییر داده است؟

امروز بحث از نفوذ عمیق فناوری ها در زندگی فردی و اجتماعی عادی شده است. واقعیت این است که فناوری ها به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی ما انسان ها در دو بُعد فردی و اجتماعی تبدیل شده اند و در این میان، تأثیرات مثبت و منفی فراوانی بر نسبت و مناسبات انسان ها با همدیگر و در کل ارتباطات و تعاملات اجتماعی دارند. این تاثیرات به حدی است که می توان ادعا کرد، مراقبت از آثار سوء فناوری به علاوه استفاده از فناوری در مسیر درست و انسانی، به منظور ساختن و غنی سازی جامعه و حمایت از روابط و تعاملات سازنده اجتماعی اجتناب ناپذیر است.

در این میان، نقطه کانون بحث حاضر، بر نقش فناوری ها بر ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است. همانطور که پیش تر به اجمال اشاره شد، تأثیرات فناوری بر مناسبات و تعاملات اجتماعی، به نحو نسبی هم مثبت بوده است و هم منفی. در تأثیرات منفی هم نسبیت هست. من هیجکجا مایل نیستم درباره فناوری مطلق گویی کنم. در واقع، از جنبه مثبت، فناوری ارتباطات جهانی و تبادل فرهنگی را تسهیل کرده  اند؛ خلاقیت و ظهور استعدادهای هنری را

افزایش داده اندو جنبه‌های اجتماعی مانند آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و غیره را بهبود بخشیده اند؛ با این حال، اثرات منفی نیز وجود داشته و دارد؛ مانند افزایش انزوا، کاهش کیفیت تعاملات اجتماعی، و احتمال اعتیاد به محصولات تولید انبوه مانند رسانه های اجتماعی. همچنین تمرکز بیش از حد بر فناوری در زندگی با کمبود اعتماد در میان مردم، بیکاری و غیره همراه بوده است که در ادامه به صورت جزئی تر به آنها اشاره می شود.

اگر انقلاب هوش مصنوعی کاملا رقم بخوره و قدرت یادگیری و آفرینش هوش مصنوعی قطعی بشود، باید در انتظار نرم ها و ارزش هایی باشیم که هوش مصنوعی نه تنها آنها را پیش روی بشر قرار می دهد بلکه در چارچوب آنها عمل می کند. شاید یکی از وجوه خوفناک آینده هوش مصنوعی، ظرفیتی است که هوش مصنوعی در ارزش‌سازی دارد.

الف. برخی از تأثیرات منفی فناوری بر هنجارها و ارزش های اجتماعی چیست؟

به صورت کلی به برخی از تأثیرات منفی فناوری بر ارزش ها و هنجاری های اجتماعی اشاره شد. در اینجا فهرستی از این موارد به صورت جزئی تقدیم می شود. مجددا قابل تاکید است که شناخت تأثیرات مثبت و منفی فناوری بر ارزش‌ها و همنجارهای اجتماعی برای تصمیم‌گیری آگاهانه در مورد نحوه مواجهه با فناوری خصوصاً مسیر صحیح استفاده مسئولانه از فناوری و حفظ و صیانت از سرمایه های اجتماعی ضروری است.

یک. کاهش آزادی های فردی، تضعیف جدی فردیت، عاملیت انسانی و استقلال فردی، و به تبع آن از بین بردن تنوع و تکثر است : این اتفاق یکبار در قرن بیستم افتاد اما با گسترش برق آسای تکنولوژی و ظهور های تک و به طور خاص، تکنولوژی های نرم و در راس آنها تکنولوژی هوش مصنوعی، باید منتظر موج تازه ای از محدودیت ها در ساحت آزادی های فردی باشیم. البته این مطلب را هم باید متذکر شوم که فناوری های نو به بسط آزادی هم کمک می کنند اما محدود کردن آزادی توسط این فناوری ها بیشتر بوده است.

دو. کاهش تعامل چهره به چهره و جامعه سازی : افزایش استفاده از فناوری منجر به کاهش تعامل چهره به چهره شده است که می تواند بر فرهنگ و جامعه سازی تأثیر منفی بگذارد.

سه. افزایش انزوا و کاهش تعاملات اجتماعی: تأکید بیش از حد بر فناوری باعث شده است که افراد احساس انزوا و قطع ارتباط با همسالان خود کنند و منجر به کاهش مهارت های اجتماعی و کاهش تعامل اجتماعی شود.

چهار. تأثیر بر سلامت روان: قرار گرفتن مداوم در معرض فناوری، به ویژه از طریق رسانه های اجتماعی، می تواند به افزایش استرس، اضطراب و افسردگی کمک کند.

پنج. عدم اعتماد: تاکید بیش از حد بر فناوری باعث ایجاد کمبود اعتماد در بین مردم شده است، زیرا ممکن است در برابر اطلاعات نادرست و آزار و اذیت سایبری آسیب پذیر باشند.

شش. بیکاری و جایگزینی فناوری به جای انسان : پیشرفت سریع فناوری، منجر به جابجایی مشاغل با بیکاری های وسیع شده است که می تواند بر جامعه و ارزش های مستقر در آن تأثیر منفی بگذارد. این موضوع با گسترش فناوری های هوش مصنوعی ابعاد خیلی وسیعی پیدا خواهد کرد.

هفت. نابرابری در دسترسی به فناوری های نو به ویژه دیجیتال: تفاوت در مکان و طبقه اقتصادی منجر به سطوح مختلف دسترسی به فناوری دیجیتال می شود که منجر به تأثیرات نابرابر بر فرهنگ های محلی می شود.

هشت. اعتیاد به محصولات تولید انبوه: فناوری، به ویژه رسانه های اجتماعی، می تواند اعتیادآور باشد و منجر به تأثیر منفی بر هنجارها و ارزش های اجتماعی شود.

نه. نقض ارزش های اجتماعی و از بین رفتن انسجام در جامعه: تأکید بیش از حد بر فناوری می تواند منجر به نقض ارزش های اجتماعی و از بین رفتن انسجام در جامعه شود.

ده. اشاعه کلیشه های مضر فرهنگی و ارائه نادرست: فناوری به گسترش کلیشه های مضر فرهنگی و ارائه نادرست از طریق رسانه های جمعی از جمله رسانه های اجتماعی و فیلم های  مثلاً هالیوود و غیره کمک کرده است.

ج. برخی از تأثیرات مثبت فناوری بر ارزش های اجتماعی

همانطور که پیش تر اشاره شد، تأثیرات فناوری بر ارزش ها و هنجارها فقط منفی نیستند و می توان به صورت نسبی تأثیرات مثبتی را هم پیدا کرد که به احتمالاً ساخت، تحول و صیانت از جامعه کمک قابل توجهی بکنند. برخی از مهم ترین این تأثیرات عبارتند از :

یک. ارتباطات جهانی و تبادل فرهنگی: فناوری ارتباط و ارتباط جهانی را برای مردم آسانتر کرده است و منجر به تبادل فرهنگی و درک بیشتر می شود.

دو. جنبه های بهبود یافته جامعه: فناوری تحقیقات، مراقبت های بهداشتی، آموزش و سایر جنبه های جامعه را بهبود بخشیده است و به بهبود ارزش ها و سنت های اجتماعی کمک می کند.

سه. ارتباطات بین فردی تقویت شده است: فناوری نقش مهمی در تقویت ارتباطات بین فردی ایفا می کند و به مردم اجازه می دهد در سراسر جهان با یکدیگر در ارتباط باقی بمانند.

چهار. افزایش دسترسی به اطلاعات: فناوری دسترسی به اطلاعات را افزایش داده است که می تواند به آگاهی و درک بیشتر فرهنگ ها و ارزش های اجتماعی مختلف منجر شود.

پنج. ارتباطات و مهارت های اجتماعی افزایش یافته است: در حالی که برخی از پیشرفت های تکنولوژیکی می تواند باعث انزوا شود، بسیاری از فناوری ها به افراد کمک می کنند تا از نظر اجتماعی ماهرتر شوند و روابط مثبت و معناداری ایجاد کنند.

جمع بندی :

آنچه در بحث من مهم است، این است که من آن بدبینی هایدگری نسبت به فناوری و یا به تعبیر او، بنیان فناوری را رد می کنم و معتقدم فناوری در مناسبات اجتماعی و فرهنگی، به رغم باز بودن چتر جهان نگری مدرن بر سر آن، لزوماً بنیان منفی و غیرتعالی جویی ندارد. بر این اساس، مهم، واقع بینی درباره فناوری، درک خطرات آن در کنار وجود برخی نیت های خیرخواهانه در میان خالقان فناوری و بسط این نیت ها در جهت صیانت نسبی از ارزش ها و هنجاری های اجتماعی است.

از توجه شما سپاسگزارم.

https://r-gholami.ir/?p=3455