خطر نادان‌های افراطی برای انقلاب اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم

امروز انقلاب اسلامی دشمنان زیادی دارد. از ایالات متحده تا فرزند نامشروع و جلادش رژیم صهیونیستی؛ از بعضی کشورهای غربی دارای سابقه استعمارگری تا مجموعه های تروریستی به ویژه منافقین؛ از گروه‌های متنوع ضد انقلاب تا مستبدین غرب‌زده و غیره. با این حال، امروز قصد دارم از یک دشمن پنهان و خانه‌زاد صحبت کنم که البته برای اهل دقت نظر، سابقه سیاه و مخرب آنان در تاریخ اسلام و در طول دوران انقلاب روشن است.

مهم ترین نماد نادان‌های افراطی در تاریخ اسلام، خوارج بودند که در نهایت مولای متقیان امام علی علیه السلام را مظلومانه و البته قربة الي الله در محراب به شهادت رساندند. در دوران چهل و سه ساله انقلاب نیز می‌توان مصادیق متعددی از نادان های افراطی را برشمرد. نادان های افراطی که خودشان را اعلم به دین و اعلم به انقلاب می دانند، و کسی را برتر از خود نمی شناسند، در گام اول، خویش را طرفدار سرسخت امام و رهبر جامعه معرفی می کنند اما قلباً دوست دارند که امام جامعه نیز چیزی را بگوید که باب میل و متناسب با عقاید آنها باشد.

در ابتدای امر، چنانچه چیزی از امام صادر شد که با اصول آنها ناسازگار بود، تلاش می‌کنند بیانات امام جامعه را در چارچوب علایق خود تفسیر به رأی کنند؛ اما دیری نخواهد بود که اگر امام‌ جامعه سخنی به وضوح بر خلاف دیدگاه‌های آنها گفت و تفسیر به رأی نیز کارسازشان نبود، به نفی امام جامعه و اطرافیانش روی بیاورند و پرچم مقابله با امام را بلند کنند. نادان های افراطی معمولا اهل تعقل و اندیشه ورزی نیستند یا میان حوزه تعقل و حوزه جامعه دیوار کشیده اند و لذا عقولشان به غایت سطحی‌بین است.

اغلب نادان های افراطی در دین قشریگرا هستند و ابایی از ذبح باطن دین به پای قشر و پوسته دین ندارند. آنها اهل درک واقعیت ها و مصالح نیستند کانه با واقعیت و مصلحت عداوت دارند! نادان های افراطی اهل ارتباط و گفتگو با منتقدین خود نیستند و طرفدارانشان را نیز از ارتباط با منتقدان خویش نهی می کنند چرا که بر این باورند این ارتباطات و گفتگوها آنها را در عقایدشان سست می کند! نادان های افراطی به شدت در برابر تحول‌پذیری مقاومت می کنند و هرگونه تحول و نوآوری را مشکوک، سراسر تهدید و دشمن خود می‌پندارند. نادان های تندرو در ابتدای امر خشن نیستند اما خشک مغزی، جهالت، تعصب و اختلالات شدید روانی، آنها را به نامداراگری آشکار و سپس خشونت‌ورزی نیز خواهد کشاند. من امروز آنقدر که از خطر این گروه برای انقلاب هراسناکم از خطر سایر دشمنان انقلاب هراسناک نیستم.

رضا غلامی

۱۴ خرداد ۱۴۰۲

https://r-gholami.ir/?p=3170