اصول و الزامات آزاداندیشی در علوم انسانی

متن سخنرانی دکتر رضا غلامی در نشست روش های پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی ( رویکردهای نوپدید و چالش های پیش رو ) مورخ 13 آذرماه 1402،

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سالن ادب

 

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام عرض می کنم خدمت شما عزیزان؛ استادان و محققان گرامی. از فرصتی که از سوی گروه پژوهشی مدیریت پژوهشگاه، سرکار خانم دکتر ابراهیمی و جناب آقای دکتر شاکری برای ارائه این بحث ارائه شده است، بسیار سپاسگزارم. موضوع سخن من در این نشست اصول و الزامات آزاداندیشی در علوم انسانی با تاکید بر پژوهش های حوزه فلسفه فرهنگی است. اجازه می خواهم بحث خود را بدون مقدمه چینی شروع کنم.  

ما همواره در محیط‌های آکادمیک، با مفهوم مهمی با نام آزاداندیشی یا آزادی فکر روبرو هستیم و جالب اینکه کمتر کسی را می‌توان یافت که خود را طرفدار آزاداندیشی معرفی نکند. با این حال، دو چیز از اهمیت فراوانی برخوردار است: یک. تعمّق در مفهوم آزاداندیشی و الزامات آن، و دو. محک میزان وفاداری خود به آزاداندیشی با شاخص های مرتبط.

همانطور که می دانید: «آزاد اندیشی دیدگاهی است که معتقد است موضع‌گیری‌های مربوط به حقیقت و آنچه وابسته به حقیقت است، باید بر اساس منطق، عقل، و سطح بالایی از بی طرفی شکل بگیرد، به‌جای خرافات، موهومات و جانبداری های عاطفی، متعصبانه، منفعت طلبانه، سیاسی، اقتدارگرایانه یا از سر ترس و احتیاط.

آزاد اندیشی مولّد چنان ظرفیتی است که یک اندیشمند را قادر می‌کند تا ایده ها و افکار خود را- که ممکن است در بدو امر برای بعضی عجیب و نامتعارف جلوه کند- خلق کند.

در واقع، به دلیل آزاداندیشی است که ابداعات و نظریه‌های مهمی در فلسفه و علوم انسانی و البته مطلق علم و معرفت شکل می‌گیرد و اگر آزاداندیشی در میان برخی از انديشمندان و دانشمندانِ علوم انسانی و اجتماعی مجال ظهور و بروز نمی یافت، امروز خبری از جریان نوآوری های فکری نبود.

نباید از نظر دور داشت که آزاد اندیشی، ما را قادر می‌سازد تا ایده هایی تولید کنیم که فراتر از بازخوانی مداوم افکار قدیمی و شرح و توضیح آنها که من هر آن به توقف در تاریخ تعبیر می کنم، قدرت و پتانسیل تغییر جامعه و حتی جهان را دارند.

در این میان، تفکر انتقادی یکی از مهم ترین اضلاع آزاداندیشی است. یعنی اقتضای آزاداندیشی فراهم ساختن بسترها و لوازم منطقی تفکر انتقادی است. تفکری که بتواند با ارائه نقاط قوت و نقاط ضعف یک فکر، البته در چارچوب اخلاق علمی، نه تنها پنجره‌های تازه‌ای را به روی اندیشه بگشاید، بلکه امکان بهبود فکر مورد نقد را فراهم سازد.

از سوی دیگر، در بطن آزاداندیشی بی طرفی نهفته است. بی طرفی یعنی دست‌یابی به کمترین درجه از جانبداری‌های غیر طبیعی در توصیف و تبیین، در نقادی و یا در قضاوت درباره یک اندیشه که باید از آن به یک هنر بزرگ و کمیاب تعبیر نمود.

بعضی معتقدند در علم چیزی به نام بی طرفی وجود ندارد اما به نظر می رسد اگر بی طرفی مطلق هم وجود نداشته باشد، کوشش برای رسیدن به بالاترین سطح بی طرفی، کوششی ممدوح و راهگشا است. حتی می توان به صراحت تاکید کرد، دور انداختن بی طرفی در علم و عدم رعایت عامدانه آن، امری کاملاً مذموم شمرده می‌شود و علم را از دایره علم‌بودن خارج می کند.

یکی دیگر از اقتضائات آزاداندیشی، انعطاف پذیری است. انعطاف پدیری که نقطه مقابل آن تحجّر و دُگماتیسم است نه سُست‌اندیشی یا نسبی‌گراییِ رادیکال، باب خلاقیت و نوآوری را باز می کند. بعضی از تحقیقات نشان می‌دهد، «انعطاف پذیریِ شناختی» یک مهارت حیاتی انسان در سازگاری با زمان و مکانی است که دائماً در حال تغییر است. به بیان دیگر، «تفکر انعطاف‌پذیر کلید خلاقیت است یعنی توانایی اندیشیدن به ایده‌های جدید، ایجاد ارتباطات جدید بین ایده‌ها و ایجاد نظریات نو».

ریست کردن ذهن

آزادی فکر و اندیشه، زمانی حاصل می‌شود که متفکر و دانشمند بتواند ذهن خود را آزاد، آرام و آماده ورود به یک موضوع نو کند. ذهن ما هر از گاهی دچار برخی بی نظمی ها و یا عادات خاص می شود و یا برخی از افکارِ نه چندان معقول در آن رسوب می کند. حتی خستگی ذهن نیز می تواند در مواجهات ذهن با دانش به ویژه نقد عملکرد صحیحی نداشته باشد. اسم این کار را می توان ریست کردن ذهن نیز نامید. ریست یا بازتنظیم ذهن، موجب می شود که یک متفکر در زمان ورود به یک بحث تازه، تحت تاثیر افکار و گرایش های رسوب شده در ذهن خود نباشد ضمن آنکه انرژی و شادابی تازه‌ای را هم وارد ذهن خود کند.

الزامات آزاداندیشی

هرچند درباره الزامات آزاداندیشی زیاد صحبت شده است اما من در اینجا قصد دارم به مطالبی بپردازم که نه تنها مهم تر است بلکه کمتر به آن ها توجه شده است. علاوه بر این، تعریف ارائه شده از آزاداندیشی در اینجا با تعریف متداول از آزاداندیشی که بر تجربه گرایی را یک اصل غیرقابل عدول معرفی می کند، متفاوت است که جلوتر درباره این موضوع توضیحاتی را ارائه خواهم داد. نقطه کانونی در بحث، این است که آزادی فکر و اندیشه، زمانی حاصل میشه که عالم و دانشمند بتواند ذهن و فکر خود را با از یکسری امور خالی کند یا از مجموعه ای از رفتارها جدا کند. به نظر می رسد این آزاداندیشی در روش نیز باید عینیت پیدا کند، یعنی روش شناسی باید تقرب به آزاداندیشی جدی باشد.

یک. کینه ها، نفرت ها و عقده ها

هر قدر هم که یک متفکر ادعا کند که کینه ها، نفرت ها و یا عقده های شخصی یا اجتماعی در کار علمی او بی‌تأثیر است، ذهن به شکل طبیعی و در مواردی خارج از اراده فرد، کینه ها، نفرت ها و عقده ها را در فرایند تبیین، توصیف، نقد و قضاوت علمی دخالت می دهد. بنابراین، این خیلی مهم است که یک اندیشمند بتواند با پالایش ذهن خود از این ها، وارد میدان علم شود.

دو. باورهای نهادینه شده یا پیش فرض‌های نامعقول

هرچند هر علمی ( چه بخواهیم و چه نخواهیم ) به یکسری از پیش فرض ها تکیه دارد، اما مهم این است که محقق از عقلانی بودن این پیش فرض‌ها اطمینان داشته باشد. این موضوع درباره عقاید و باورها نیز به شکل دیگر قابل طرح است. اگر عقاید ها و باورهای یک فرد زاییده جهان بینی عقلی او باشد، می تواند در پیش فرض های مفید علمی حضور داشته باشد و به آزاداندیشی لطمه ای نزند. وقتی ما از تکیه علوم انسانی بر پیش فرض هایی ناشی از عقلانیت اسلامی صحبت می کنیم، منظور همین است.

سه. تعلق به زمان و مکان ( تاریخ‌مندی )

برخی از متفکرین در یک زمان یا در یک مکان متوقف شده اند. این توقف، ناخواسته عینک خاصی را به چشم آنها زده که همه چیز را از پشت آن عینک مشاهده می کنند و به طریق اولی درباره آن قضاوت می کنند. توانایی یک محقق و اندیشمند در جایی اثبات می شود که توانسته باشد در عین بهره گیری از تاریخ، هرکجا لازم بود خود را از تاریخ جدا کند و فرزند زمان خود باشد.

چهار. نگاه‌های تک بُعدی یا سطحی

عدم تلاش برای مشاهده جامع، همه جانبه و کلی یک پدیده و نگاه به یک بعد یا ضلع یک پدیده مانند داستان مثنوی در باب لمس فیل در تاریکی است که حتماً می تواند آزاداندیشی فرد را زیر سئوال ببرد. به ویژه در مطالعات فرهنگی و آنجا که پای فلسفه به میان می آید، یکی از شاخص های آزاداندیشی، همه جامع‌نگری و کل‌نگری است.

پنج. حس گرایی رادیکال

خیلی از چیزهایی که در گذشته قابل حس نبوده و لذا به آنها برچسب غیرعلمی زده شده بود، بعداً با پیشرفت فناوری های پیشرفته، قابل حس شده اند. از سوی دیگر، این ادعا که هر آنچه  قابل حس نیست اما از قابلیت تعقل برخوردار است، علمی نیست، ادعایی نیست که بتوان روی آن ایستاد. از این گدشته، تمام تجربیات بدون تعقل درون ذهنی، از امکان تبدیل شدن به قانون علمی محرومند. بر همین اساس در تعریفی که در این جا درباره آزاداندیشی بیان شد، تجربه گرایی به عنوان یکی از مولفه های اصلی آزاداندیشی، کنار گذشته شد.

شش. جزم اندیشی ( عدم قبول نسبیت منطقی )

جزم اندیشی، مهم ترین آفت‌های آزاداندیشی است به ویژه زمانی که جزم اندیشی، علم را به عقیده، ایدئولوژی و امری مقدس تبدیل کند. علم هر قدر هم که مهم باشد، نقدپذیر و ابطال پذیر است و از شایستگی تبدیل به عقیده، ایدئولوژی یا امر مقدس برخوردار نیست. اجازه دهید کمی درباره لزوم کنار گذاشتن جزمیّت گرایی در وادی علم و حتی فلسفه توضیح دهم.

وقتی یک نور را از منشور عبور می دهید، نور به شکل بسیار متکثر و متنوعی، از هر نقطه از منشور با یک یا ترکیبی از رنگ ها بازتاب پیدا می کند. مشاهدات سوبژکتیو و ابژکتیو ما نیز مانند ورود نور به منشور است.

اجازه دهید از یک مثال دیگر استفاده کنم : در نظرگاه یا ایستگاه دیده‌بانی نیز از هر نقطه از نظرگاه به یک شی نگاه کنید، ذهن شما متناسب با همان نقطه شروع به مفهوم سازی های حتی شبه قطعی می‌کند. این در حالی است که یک پدیده از بی نهایت نقطه تشکیل شده و هیچ نظرگاه را نیز نمی توان پیدا کرد که در یک لحظه بتواند به همه نقاط یک پدیده نظر کند و بر اساس آن به یک برداشت کاملا قطعی از آن پدیده دست پیدا کند. با همه این ها، انسانها برای زندگی خود به چنین توانایی‌ای نیاز ندارند. مهم این است که ظن معتبر، یعنی نزدیک ترین نظر به حقیقت یک پدیده حاصل شود.

راسل یک مطالبی دارد که فارغ از قابل نقد بودن آن، در اینجا ذکر آن را خالی از لطف نمی دانم : «علم در هیچ لحظه ای کاملاً درست نیست، اما به ندرت کاملاً اشتباه است، و به عنوان یک قاعده، شانس بیشتری برای درست بودن نسبت به نظریه های غیر علمی دارد. بنابراین، منطقی است که آن را به صورت فرضی بپذیرید.» ( برتراند راسل، رشد فلسفی من (1959)، چ.  دوم: دیدگاه کنونی من از جهان، ص 17 )

هفت. شفافیت و نظم گرایی افراطی

شاید برای کسانی که با فلسفه تحلیلی آشنایی دارند، این مطلب قابل درک تر باشد. برخی از دانشمندان که شفافیت و نظم و انسجام را یک اصل اجتناب ناپذیر در وجاهت‌مندی یک نظریه در نظر می گیرند، چنانچه در این عرصه دچار وسواس بشوند، به راحتی یکسری از نظریات را کنار می گذارند. این در حالی است که ممکن است یک نظریه‌ی به ظاهر غیرشفاف و یا بی نظم، از نظر یک فیلسوف تحلیلی دیگر، کاملاً شفاف یا منظم باشد یا دیگر فیلسوفانی که تعهدی به فلسفه تحلیلی ندارند، مغز این نظریه را بسیار مهم و نزدیک به حقیقت منظور کنند. با این وصف، شاید بهتر باشد، برای باز نگاه داشتن باب آزاداندیشی، تعادل در شفافیت و نظم گرایی را دنبال کنیم.

هشت. ترس ها و احتیاطات 

ثمره ترس و احتیاط بیش از حد در کار فکری و علمی، رکود و ایستایی علمی و به تبع آن، عدم روزآمدی و نداشتن خلاقیت و ابتکار است. البته نقطه مقابل ترس و احتیاط را باید شجاعت و خطرپذیری دانست لکن گاه بعضی شجاعت را با تهور و بی باکی خلط می کنند. تهور علمی معمولاً مولود خودنمایی علمی است و از پشتوانه های علمی لازم تبعیت نمی کند.

نه. هم‌رنگی با جمع

محققی که در کار علمی خصوصاً نقدها و قضاوت های خود، اسیر هم‌رنگی با جماعت است، به شدت از میدان حقیقی علم فاصله دارد. هرچند نظر جمعی عقلا در جای خود می تواند محل استناد باشد اما اولاً این موضوع در همه جا قابل استناد نیست ثانیاً، همرنگ جماعت شدن اغلب به معنای تابع نظر جمع بودن به خاطر بهره‌گیری از منافع آن یا ترس از تبعات آن است که در جامعه علمی نیز متاسفانه شیوع دارد.

ده. شهرت زدگی

شهرت یک نظریه یا صدور یک نظریه از یک متفکر و نظریه پرداز مشهور، ایجاد کننده نوعی اتوریته و اقتدار است که اگر محقق در قبال آن منفعل و تسلیم شود، عملاً قادر به عبور از آن نظریه مشهور نیست. خیلی از محققین یا جامعه علمی به صرف آنکه یک دیدگاه یا نظریه شهرت دارند، از رویارویی با آن یا عبور از آن هراس دارند و همین امر موجب می شود که نظریه های مشهور سلطه خود را تثبیت کنند و حتی در قامت یک اسطوره یا تابو خودنمایی کنند.

یازده. تمایلات و علایق و ذائقه‌ها

تمایلات، علایق و ذائقه ها درونی هر انسانی چه بخواهد و چه نخواهد بر روی توصیفات، تبیین ها و قضاوت های علمی او اثر می گذارد. مثلاً کسی که به یک غذا بی علاقه است ممکن است در توصیف فوائد آن غذا مانند کسی که به آن غذا علاقه دارد عمل نکند و برعکس. نکته مهم در اینجا، تبدیل تمایلات، علایق و ذائقه ها به مجموعه ای از  اصول علمی در ذهن اندیشمند است که همین امر موجب می شود محقق و متفکر نتواند آزادانه و بی طرفانه درباره یک پدیده اظهار نظر کند.

دوازده. عادات ذهنی

عادات ذهنی از جمله مباحث روان شناختی است که تاکنون کمتر در تأملات مربوط به آزاداندیشی مورد توجه بوده است. گاه یک محقق و متفکر، به یکسری از مشاهدات و نتیجه گیری های جزئی و کلی عادت می کند و البته عادات مشابه در میان سایر محققین و متفکرین نیز سبب می شود آن مشاهدات و نتیجه گیری ها را بدون آنکه صدق‌شان را به دقت مورد بررسی قرار دهد به مثابه یک اصل مسلم در نظر بگیرد. هیوم معتقد بود اصل علیت ناشی از یک عادت ذهنی است. هرچند من این دیدگاه را قابل نقد می دانم اما اینکه یک اصل بسیار سرنوشت ساز یعنی علیت به این دلیل که عادت ذهنی است نه یک واقعیت اثبات شده زیرسئوال می رود، نشانگر این است که محققین و اندیشمندان با یکسری عادات ذهنی روبرو هستند که می تواند آزاداتدیشی آنها را تحت الشعاع قرار دهد.

سیزده. غرور و تکبر علمی

غرور و تکبر، موجب می‌شود فرد به راحتی ذهن خود را به نقطه بی طرفی نزدیک نکند؛ یعنی حاضر به آزاد کردن فکر خود از انواع و اقسام پیرایه‌ها نباشد و یا اگر برای او استدلال محکم شد که در اندیشه‌اش دچار خطا شده است، حاضر به پذیرش خطاهای علمی خود نشود.

چهارده. طمع‌ورزی به دنیا

دنیازدگی و میل نامتعادل به شهوات، و طمع ورزی ها معمولا اجازه شکل‌گیری بستر آزادی فکر را در انسان نمی‌دهد. ضمن آنکه بی طرفی را تقریبا ناممکن می کند. محقق بی طرف، کسی است که حامل بار کمتری است و رها کردن بازهای اضافی برای او در میدان علم، دشوار نیست.

پانزدهم. از خود جدا نشدن

فرای خود نرفتن و فکر کردن، از خود فاصله گرفتن، یک مسأله روان شناختی بسیار مهم است که کمتر به عنوان یکی از الزامات آزاداندیشی به آن توجه می شود. از خود جدا نشدن شبیه در زمان و مکان خاص متوقف شدن، فرد را مغلوب ظرف شخصیتی‌ای می کند که پیدا کرده است. البته اگر این ظرف شخصیتی مانند سنگ سخت شده باشد، شکستن آن ناممکن است، اما برای یک دانشمند و متفکر، شکستن این ظرف یک هنر بزرگ محسوب می‌شود. به ویژه در مطالعات فرهنگی، کسب تجربه فرهنگی از اهمیت زیادی در توفیق محقق و اندیشمند بهره‌مند است و تا زمانیکه فرد از خود جدا نشود، قادر به تجربه فرهنگی دیگران نخواهد بود.

شانزدهم. جزئی نگری و کلی گرایی افراطی

هرچند جزئی نگری در جای خود مفید و لازم است و بدون آن تحقیقات با مشکل روبرو می شود اما اسیر شدن در جزئیات و نداشتن نگاه کلی نیز می تواند آزاداندیشی محقق را با مانع روبرو کند. نداشتن نگاه کلی، معمولاً اجازه فاصله گرفتن از یک پدیده و دیدن جمیع نقاط یک آن را از پژوهشگر سلب می کند. در نقطه مقابل، همانطور که روشن است، کلی نگری افراطی و طفره رفتن از جزئی نگری های ضروری که خیلی از ظرایف و پیچیدگی های پدیده ها و واقعیت ها را پنهان می کند نیز می تواند آزاداندیشی را تحت الشعاع قرار دهد.

جمع بندی :

من مایلم به عنوان جمع بندی بر روی چند نکته تاکید کنم :

یکم. بر خلاف تصور، خیلی امور به طور مستقیم و غیر مستقیم آزاداندشی را تحت الشعاع قرار می دهد و همین امر اهمیت تأمل بر روی آزاداندیشی و لوازم آن را نشان می دهد.

دوم. در صورت فقدان آزاداندیشی، نه تنها فرصت های توصیف، تبیین و نقد عالمانه از بین می رود بلکه زمینه نوآوری و خلاقیت علمی می خشکد.

سوم. به رغم برخی تصورات که آزاداندیشی در سطحی عالی را ناممکن تلقی می کنند، خیلی از اندیشمندان بزرگ در دنیا به ویژه فیلسوفان خود را به این سطح رسانده اند. مثال بارز آن در میان فیلسوفات اسلامی، مرحوم این سینا است.

چهارم. آزاداندیشی هیچ تعارضی با انتخاب های فکری، اجتماعی و سیاسی فرد و مسئولیت های ناشی از آنها ندارد، اما مهم این است که فرد بتواند به صورت خودخواسته خود را به درجه بالایی از بی طرفی در قضاوت برساند.

پنجم. به نظر می رسد.

پنجم. روش علمی‌ای از مقبولیت و کارایی بیشتری برخوردار است که توانایی‌اش در تأمین سطح بیشتر از آزاداندیشی محرز باشد.

از توجه شما سپاسگزارم.

https://r-gholami.ir/?p=3412