معنویت گرایی عرفی؛ معنویت گرایی دینی

مصاحبه نشریه خردورزی با حجت الاسلام والمسلمین دکتر رضا غلامی در ویژه نامه معنویت مدرن، اردیبهشت ۱۴۰۱، شماره ۱۲ این شماره خردورزی پیرامون بحث معنویت و انسان معاصر خدمت شما مزاحم شدیم و قصد داریم اگر ممکن باشد پیرامون ارتباط سیاست و معنویت با طرح چند سئوال در خدمت شما…