دولتمردان ما اعتقاد چندانی به اقتصاد مقاومتی ندارند

حجت الاسلام دکتر رضا غلامی در مراسم رونمایی ازکتاب درسنامه اقتصاد مقاومتی: نظریه پردازی حول اقتصاد مقاومتی باید به یکی از تقاط تمرکز پژوهشگران تبدیل شود/ دولتمردان ما اعتقاد چندانی به اقتصاد مقاومتی ندارند/ وزارت علوم باب تولید علم در زمینه اقتصاد مقاومتی را باز نکرده است. در بدو سخن،…