نگاهی به امتیازات فرهنگ و تمدن شرقی

متن سخنراني دکتر رضا غلامی در دانشگاه آبای شهر آلماتی قزاقستان مورخ ۱ آبان ۱۴۰۲ مصادف با ۲۳ اکتبر ۲۰۲۳ بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم حضور استادان و دانشجویان محترم دانشگاه آبای در کشور دوست و برادر قزاقستان. به طور ویژه از جناب پروفسور قبیت، رئیس دانشکده تاریخ…